Klagene som er kommet på at jakt kan tillates på gaupe, er ferdigbehandlet av Klima- og miljødepartementet når det gjelder Trøndelag og Møre og Romsdal samt Oppland. Følgen er at gaupejakta kan starte på torsdag i disse fylkene. Østlandet, Sørlandet og Nord-Norge får ikke gaupejakt.

Fire gauper

Rovviltnemnda for Trøndelag og Møre og Romsdal har foreslått at gaupejaktkvoten for området Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal og de vestre delene av Tydal og Holtålen settes til to gauper i perioden 1. februar til og med 21. februar. Totalt for jaktperioden foreslår rovviltnemnda at det kan tas ut 27 gauper  i Trøndelag og Møre og Romsdal hvorav 4 i Sør-Trøndelag. Av de fire kan to være hunngauper. I fjor ble det tatt ut 37 gauper.

I fjor ble gaupejakta i Gauldalen stoppet etter en dag fordi hele kvoten var skutt da. En årsak var at ei gaupe som ble påkjørt i Melhus, også telte med i kvoten.

Ifølge rovviltnemnda for region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) er det 18,5 familiegrupper i region 6. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med Nordland og to med Sverige. I Sør-Trøndelag er det registrert 10 gaupeskader i fjor på sau.

Les også: Om rask stopp i gaupejakta

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) varsler at han følger rovviltnemndenes forslag.

Under bestandsmålet

Departementet mener at gaupebestanden ligger godt under bestandsmålet, men at fellingskvotene er på et slikt nivå at det er grunnlag for en økning i den norske gaupebestanden, framgår det av regjeringens nettside.

Ifølge departementet er det omtrent 330 gauper i Norge. I fjor ble det registrert 55 familiegrupper, mens det var 52 familiegrupper i 2016. Prognosen er ifølge departementet, ventet å være 58 familiegrupper før årets jakt starter. Stortingets mål er 62 familiegrupper.

Rovviltnemnda for Trøndelag og Møre og Romsdal fikk inn tre klager på gaupekvoten for 2018. Disse tre klagene kom fra henholdsvis Fosen naturvernforening, Naturvernforbundet og NOAH for dyrs rettigheter. Naturvernforbundet mente at ei kvote på 15 gauper var nok for Trøndelag og Møre og Romsdal, og at det fikk holde med 1 gaupe i området Melhus og Midtre Gauldal hører til.