Innbyggere i Midtre Gauldal kan teste seg på Melhus