Foreslår å bruke mer penger i driften i Midtre Gauldal