Mellom klokka 20.00 og 21.00 mandag kveld hevder en hytteeier på Rognes å ha sett ulv ved en skogsveg. Hytteeieren var på en kveldstur sammen med flere da de observerte det som trolig var en ulv. Med mobiltelefonen tok han bilde og film av ulven.

Skogbrukssjef Kai Børge Amdal bekrefter at det trolig er en ulv. Endelig beskjed vil bli gitt av Statens Naturoppsyn.

- Jeg har sett filmen, og mener det høyst sannsynlig er en ulv. Statens Naturoppsyn skal se bildene og filmen, og de skal verifisere observasjonen, sier Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal kommune.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem håper også å få studere bildene. Verken Amdal eller Tanem er overrasket over observasjonen.

- Ulv har i løpet av de siste dagene tatt sauer i Singsås. At ulven nå er på Rognes er ikke overraskende, sier Tanem.

Skogbrukssjef Kai Børge Amdal opplyser at fire sauer ble tatt av ulv i Singsås i helga. Dette er bekreftet ved å studere bittmønster. Sauene blir obdusert får å få flere bevis. I dag er deltar mannskaper for å lete etter flere spor av ulv og skadde sauer i Singsås.

En mann med hytte på Rognes mener han har observert ulv.