– Behandlinga av søknaden om trearbeid i garasjen burde ha vært utsatt