Bota kan bli over 10.000 kroner for å bruke mobiltelefon under kjøring