Utlyste arkitektkonkurranse for Extra-tomta: – Valget falt på PKA Arkitekter