Melhus kommune skal framskaffe flere parkeringsplasser i Melhus sentrum, lover ordfører Gunnar Krogstad.

– Det kan bli betydelig økning i antall pendlerparkeringsplasser, og Melhus bedehus er blant dem kommunen er i kontakt med om leie. Områdene vi ser på, er enten kommunalt eid eller privat. Noen plasser er delvis benyttet som riggområde. Dessuten har vi dialog med Miljøpakken og Statens vegvesen for å finne flere parkeringsplasser for pendlere, sier Krogstad.

Skal enda flere fra Melhus reise kollektivt inn til byen slik ordfører Rita Ottervik ønsker, må flere sette igjen bilen i Melhus.

Flere parkeringsplasser kan ifølge ordføreren, hindre at Melhus skysstasjon innfører parkeringsavgift på sin parkeringsplass.

Parkeringsavgifta

Sist onsdag hadde ordfører Krogstad møte med styreleder Knut Rostad og daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon i håp om å få stoppet parkeringsavgifta som styret i Melhus skysstasjon har vedtatt å innføre.

– Jeg sa klart ifra på møtet at ei parkeringsavgift kan gi ringvirkninger som den politiske ledelsen ikke ser med blide øyne på, opplyser Krogstad.

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, har Melhus skysstasjon allerede kjøpt inn parkeringsautomat og har vært forberedt på å innføre parkeringsavgift. Årsaken til at skysstasjonen vil innføre parkeringsavgift, er å sikre at parkeringsplassen ved skysstasjonen er forbeholdt pendlere som benytter tog eller buss. Skystasjonen eies av Melhus kommune, Nettbuss og Sparebank1 SMN.

Siden det er kommet ny parkeringsforskrift som trådte i kraft 1. januar, ville skysstasjonen kjøpe inn automaten før årsskiftet. Da Trønderbladet omtalte planene om parkeringsavgift, tok Krogstad kontakt med skysstasjonen for å få stoppet parkeringsavgifta.

Langtidsparkering

– Møtet vi hadde på onsdag var godt, og det var en god tone. De forklarte at det er en del langtidsparkering. Jeg foreslo at det kan settes opp et skilt om at plassen er for pendlerparkering, sier Krogstad.

Les også: Bussen venter ikke på toget

NSB har ønsket at lokaltoget skal fungere som flytog, og har foreslått at melhusbyggene setter igjen bilen. For disse trengs det langtidsparkering. Flere har pekt på at dersom det hadde vært bedre kommunikasjon mellom tog og buss og flere avganger til Løvset, ville det ikke ha vært behov for å parkere ved skysstasjonen.

Flere på sykkel

Oppfordringa fra ordføreren er at de som kan gå eller sykle fram til skysstasjonen, gjør det. Han viser til at det er sykkelparkering der.

Les om: Ordføreren grep inn om parkeringsavgift

– Behovet for å kunne kjøre til skysstasjonen er større for dem som bor på Hølonda. Jeg ser at det er ei praktisk side ved det å kunne kjøre bil for å levere unger i SFO og skole, og det kan være håndverkere som er avhengig av å ha med verktøy i bilen. Jeg skal ikke framheve at jeg selv er bedre på sykling, sier Krogstad som bor i sykkelavstand fra togstoppen på Hovin.

TENKER GRØNT: Ordfører Gunnar Krogstad oppfordrer så mange som mulig, til å gå eller sykle hjemmefra til nærmeste bussholdeplass eller togstopp framfor å kjøre bil. Foto: Gunn Heidi Nakrem