Rammer inn kunstverk på småbruket

Christian Krogstad og Hege Besvold er klar for å legge kunstverket ned i bilderammen. Foto: Tor Arne Granmo, TB