Kryssing av jernbanen har vært et gjentagende problem over hele landet i mange år. Lensmann i Melhus kommune, Monica Brækken, bekrefter at de fra tid til annen også får varsler om folk som ferdes på skinnegangene.

– Tidligere i juli var det fire ungdommer som var nede på skinnegangene ved Melhus Stasjon, og vi vet at dette har skjedd flere ganger tidligere. Det er både ulovlig og svært farlig, forteller lensmannen til Trønderbladet.

Svært alvorlig

Terje Nordstrand er leder for teknisk operativ støtte i Bane Nor Midt, også han bor på Melhus. Han mener dette er svært alvorlig.

– Dette er et stort problem som vi bruker mye tid på å løse, sier han.

Klipper opp gjerdene

Nordstrand syns det er beklagelig at folk ikke er reddere enn som så, ettersom man sjeldent overlever en kollisjon med toget. Han opplever ofte at gjerder må repareres fordi folk klipper de opp for å skape en snarvei.

– Det er jo gjerder på begge sidene av jernbanen, i hvert fall her i Melhus. Dessverre velger folk enten å hoppe over de, eller å klippe de opp. Toget har jo naturligvis ikke muligheten til å bråbremse eller å svinge unna, så når det først smeller, så smeller det skikkelig, sier Nordstrand.

– Gjør det vi kan

Bane Nor har i samarbeid med politiet blitt nødt til å kjøre kampanjer på skoler, også her i Melhus. Nordstrand forteller at de både har vært på Ler og på Kvål, der lensmann Brækken også har vært tilstede. Der informerer de om farene og konsekvensene ved å krysse jernbanen.

– Informasjon, informasjon og informasjon. Det er vårt sterkeste våpen. Vi prøver så godt vi kan å forebygge, men til syvende og sist er det individet selv som må holde seg på rett side av gjerdet, oppfordrer Nordstrand.

En straffbar handling

Skulle man krysse jernbanen og bli tatt for det, kan det fort bli dyrt for vedkommende. Ifølge jernbaneloven §22 vil den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelse eller vilkår som er gitt i eller med hjemmel i loven, straffes med bøter dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelse. Dette vil si at i de aller fleste tilfellene vil man måtte betale for ugjerningen, men i noen helt spesielle tilfeller kan man ende opp med fengselsstraff.

Det er ikke dog ikke bøter eller fengselsstraff som er den verstre straffen for å krysse jernbanen. Er man på feil sted til feil tid, ender det fort i døden.

BEKYMRET: Lensmann Monica Brækken tror folk undervurderer hvor farlig det egentlig er å krysse jernbanen. Foto: Gunn Heidi Nakrem