Trafikkulykke på E6 ved Korea - sjåfør var etterlyst