Arbeiderpartiet: – Kjenner oss ikke igjen i påstanden om latterliggjøring og hudfletting