Utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll på E6 i Midtre Gauldal fredag ettermiddag.

Kontrollen fant sted i 80-sonen ved Gullvåg camping i Soknedal.

– Åtte førere fikk forenklet forelegg, skriver politiet.

Videre blir én sjåfør anmeldt for ikke å ha vedtatt forenklet forelegg.

– Høyeste målte hastighet var 106 km/t, legger politiet til.

En sjåfør ville ikke vedta boten og blir dermed anmeldt. Foto: UP Midt-Norge på Snapchat