Kjell J. Gylland fortsetter som leder for pensjonistene i Trøndelag

foto