Retter sterk kritikk ved måten varaordføreren har gått opp i lønn: – Dette er hårreisende