Kan likevel ikke kreve betaling for bruk av dyrkajord

foto