Kontrakten har en verdi på i underkant av en milliard kroner. Oppstart for anleggsarbeidet blir i midten av september.

- Vi er glade for at vi nå også har fått en stor kontrakt med Vegvesenet i Trøndelag, og ser frem til et godt samarbeid om gjennomføringen av prosjektet. Ikke minst synes vi det er hyggelig at dette er et prosjekt som er så etterlengtet av lokalbefolkningen og brukerne av veien, sier direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg.

- Godt å komme i gang

- Dette er en av strekningene på E6 i Trøndelag med dårligst veistandard. Den har vært ferdig planlagt en stund og nå blir det bra å komme i gang, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt.

Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune.

I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum kommer et toplanskryss med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel.

Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua.

Oppstart i september

- Vi er i gang med å allokere ressurser og planlegge oppstart, og vi regner med å være i gang med anleggsarbeidet i midten av september, opplyser prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Om alt går etter planen kan trafikantene begynne å bruke veien høsten 2020.

foto
HÅNDTRYKK: Ivar Galaaen fra AF Anlegg (t.v.) og Kjetil Strand fra SVV. Foto: Privat