Her er Åpen folkekirkes liste til valget i Nidaros bispedømmeråd

foto