Liøya scorer høyest blant barnehagene i Midtre Gauldal