Eierkommunene i Trønderenergi krever at vindkraftverket på Frøya skal bygges

foto