På Øysand er det registrert godt over 200 ulike fuglearter, hvorav over av dem 40 er sjeldne. Det er ikke så mange steder det finnes så mange arter samlet på ett sted, og det er ikke nødvendig å ha avansert fuglekikkert for å ha glede av turen heller. Her er det for eksempel sniper, svaner, ender og gjess, og det har også blitt observert både svømmesniper og sandsniper, som begge er forholdsvis sjeldne.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved fugletårnet så det anbefales at en parkerer ved Øysand camping (avgiftsbelagt), og går til fugletårnet. Veien dit er flat, og gåturen er også en fin opplevelse.

Gaulosen regnes som et veikryss for fugler, og her raster trekkfuglene, vår og høst. I tillegg hekker mange av dem i området. Gaulosen naturreservat ble opprettet i 1983, og her finnes et av de siste intakte elveutløpene i Sør-Norge. Her finner en også tindvedskog, og ikke langt unna berlinerpopler – ikke ulik dem som er skildret i bokserien til Anne B. Ragde.

foto
TURMÅL: Fugletårnet på Øysand der en av trimpostene til Melhus IL ligger, er et populært turmål. Her er det tilrettelagt for rullestol og barnevogner.

Naturhuset ble offisielt åpnet i mai i 2014, og er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det består av to etasjer. I første etasje, som er universelt utformet, er det benker og plansjer som viser dyreliv. I andre etasje er det også plansjer, og derfra er det god utsikt utover Gaulosen.

På motsatt side av Gaula ligger det første fugletårnet, og dit kommer en ved å følge fylkesveien fra Klett og utover Byneset.