Ifølge Landbruksdepartementet har antall setre i Sør-Trøndelag gått ned til tross for økning i tilskuddet til setring, og i Budalen er det to setrer som har reetablert seterdrift med melkeproduksjon denne sesongen.

I setergrenda i Forbygda er det i sommer sju setre som er aktive med folk og fe. Familien Kosberg driver ei av disse setrene, som altså er en del av et lite, men fint fellesskap.

Holder tradisjonene i hevd

Denne setra var aktiv fra slutten av 1800-tallet, men drifta stoppet opp på 70-tallet da det ikke var økonomi til slik type drift på sommersesongen mer. Magnar Kosberg tok så over setra i 1990 og startet på ny med setring sammen med kona Kjerstin i 1993. De bygde ei ny seterbu og nytt fjøs som i dag sørger for å holde tradisjonene ved like.

– Det er en fin avveksling å ha dyra gående her oppe på sommeren. Da vi tok over ønsket vi å ivareta den tradisjonen som setring faktisk er, samtidig som vi føler vi bidrar til å ta vare på kulturlandskapet rundt oss. Vi ser blant annet at det er mye mer blomster rundt her enn det var for tjue år siden, og det er en positiv konsekvens. Samtidig er det et veldig godt fellesskap blant oss som driver setrene, forteller Kjerstin.

Helt til skolestart

I år har familien Kosberg en liten buskap med 11 melkekyr på setra. På heimgården har de kalver og ungdyr som kanskje får smake på seterlivet til neste år. Starten på sesongen ble litt forsinka i år grunnet det dårlige været, men 13.juli var de i gang med seterlivet som skal vare helt til skolestart. Med god hjelp i den 15 år gamle sønnen Hågen og slekt fra Trondheim blir kyrne melket morgen og kveld, og melkebilen kommer annenhver dag.

– Vi har et aggregat som bidrar til at vi får strøm to ganger om dagen, og vi får varmt vann. Vi har verken nettilgang eller tv, men ungdommene har ennå ikke klaget over mangelen på skjermtilgang, smiler Kjerstin.

Gode råvarer

Skulle det dukke opp gjester, er ikke Kjerstin sein med å diske opp med de hjemmelagde produktene fra setra. Av melka som kyrne produserer lager hun både rømme og skjørost, og i løpet av sesongen kan det bli opptil 50 liter av den eksklusive seterrømmen.

– Vanligvis er det godt med besøk her, men i år har været satt sitt preg på besøkstallet. Jeg trives veldig godt her på sommeren, og for dyra sin del så er vi avhengige av å ha denne beitemuligheten siden vi ikke har nok beite hjemme. Selv om vi får tilskudd for å drive setring så utgjør ikke det så mye, så drivkrafta er ikke det økonomiske. Vi ser at det er godt både for folk og fe å komme hit, og med to sønner som er interessert i landbruk håper vi å kunne holde tradisjonen ved like enda ei god stund, avslutter Kjerstin Kosberg.

VAKKER NATUR: Seterlivet byr på fredfulle dager i vakker natur for familien Kosberg i Forbygda. Foto: Lars Østraat