Sykefraværet i Melhus fortsetter å øke: – Ansatte i alle sektorer benytter egenmelding og sykemelding som konfliktmiddel mot arbeidsgiver