Mange møtte opp da det lørdag var åpen brannstasjon, og feiring av de to nye brannstasjonene på henholdsvis Korsvegen og Støren.

Korsvegen

Begge brannstasjonene hører innunder Gauldal brann og redning, og begge har altså fått nye lokaler. Først ut var Korsvegen brannstasjon der brannkonstabel Eli Minde tok fram øksa og hogg av en brannslange så vannspruten sto. Sirene fra brannbiler lød også. Minde har vært ansatt i brannvesenet i 12 år, og hun synes at brannvesenet som arbeidsplass absolutt er egnet for kvinner.

Gauldal brann og redning leier lokaler av Melhus kommune, og brannsjef Arild Karlsen anslår at investeringa er på rundt tre millioner kroner. Korsvegen brannstasjon har to brannbiler og sju deltidskonstabler. Enda én skal ansettes på Korsvegen. Gåsbakken har seks deltidsansatte.

Den nye brannstasjonen er blitt funksjonell, og skal også huse en redningskjelke.

– Det er en og annen brann, men brannvesenet har fått stadig flere helserelaterte oppgaver. Vi har hjertestarter og ofte er vi først på stedet fordi vi er representert ute i grendene. Departementet har bestemt at det skal være beredskap rundt om i grendene, sier Karlsen.

Støren

Den nye Støren brannstasjon ble også feiret på samme vis, og der var det Oddvar Morgan Aune med over 30 års ansettelse i brannvesenet, som fikk ta fra økse og hogge over slangen. Aune fortalte at den nye brannstasjonen er den femte i rekka på Støren, og at det har vært en rivende utvikling fra at brannvesenet var i en liten garasje i Kalvtrøa i 1985 til dagens brannstasjon.

– Jeg er stolt over å være her, og vi har også fått plass til Sivilforsvaret, sa Aune.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har 25 tjenestepliktige, og distriktssjef Ole Kristian Aagard overrakte avdelingsmerket som symbol på samlokaliseringa.

– Det nye bygget er nøkternt, men funksjonelt. Samlokaliseringa er fantastisk flott. Vi kan stille brannvernutstyr, telt, lys og ATV for å støtte opp under brannmannskapene, og er en forsterkningsenhet, sier Aagaard til Trønderbladet.

Gauldal brann og redning leier lokaler av Midtre Gauldal kommune som gjorde et makeskifte med Hugaasgruppen som bygde råbygget mot å få et annet bygg, opplyser brannsjef Karlsen.

– Bygget er nøkternt og akkurat det vi trenger. Vi er kjempefornøyd med lokalene, sier Karlsen.

Inne er ikke stanga brannfolkene skal fire seg ned fra andre etasje, og Karlsen forklarer det med at brannkonstablene er deltidsansatte. Støren brannstasjon har 14 på deltid, og så skal to feiere ha Støren som oppmøtested. Til stasjonen hører to brannbiler og to administrative biler. Inne i stasjonen er det for eksempel treningsrom, møterom og god lagringsplass.

Selv om det har vært flere storbranner i Midtre Gauldal, viser statistikken ifølge brannsjefen, totalt sett en nedgang i antall branner.

Sammenslåing?

Styret for Gauldal brann og redning har bedt om en utredning av en sammenslåing med Trøndelag brann og redning, og sistnevnte har kommet med et tilbud.

– Saken skal opp i kommunestyrene i løpet av første kvartal neste år. Jeg ser positivt på en sammenslåing, men samtidig klarer vi oss slik det er, sier Karlsen.

KORSVEGEN: Brannkonstabel Eli Minde brukte øksa på brannslangen under åpninga av Korsvegen brannstasjon. Foto: Gunn Heidi Nakrem
STOR STAS: Przemek Romanowski (5) var en av mange på Støren som fikk holde i brannslangen. Foto: Gunn Heidi Nakrem
STØREN: Inne i brannbilen sitter Amalie Medalen Engen (5), og foran står brannmennene Jo Aunøien og Håvard Robudal. Foto: Gunn Heidi Nakrem
KORSVEGEN: Utenfor brannbilen står Ingve og Eirik Smistad Haugen, Didrik og David Ødegaard samt brannkonstablene Kent Ivar Kjøsen og Eirik Gorsetbakk. Foto: Gunn Heidi Nakrem
SAMARBEID: Distriktssjef Ole Kristian Aagaard i Sivilforsvaret overrakte et avdelingsmerke som symbol på samarbeidet. I midten brannsjef Arild Karlsen og t.h logistikkansvarlig Bengt Leinan. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Demonstrasjon av brannslokking var svært populært hos publikummet på Støren.
Støren brannstasjon.
Støren.