Flere bønder investerer for å tørke eget korn

foto