Næringsforeninga vil etablere kontorfellesskap

foto