Starter planlegging av snuplass for 15 meter lange busser

foto