Politiadvokat Aage Midling ved Trøndelag politidistrikt skal tirsdag ha møte med Arbeidstilsynet, som skal komme med en uttalelse om bilopphuggeriet på Øysand. Tidligere har Trønderbladet skrevet om at Arbeidstilsynet har satt fingeren på flere forhold ved bedriften, og har kommet med sterk kritikk. Noe av kritikken går ut på at ansatte utførte sveisearbeid på bærebjelker i reolsystemet der 1200 literstanker med drivstoff var plassert, og at bedriften ikke hadde innhentet veiledning om hvilke krav tankrommet var omfattet av.

Les også: Bilopphuggeriet har åpnet porten igjen

Les også: «Jeg vet mindre enn det som står i avisene»

Tanken veltet

En slik tank veltet og det oppstod en eksplosjonsartet brann i slutten av mai i fjor. En ansatt omkom av skadene, mens to ligger på Haukeland sykehus.

– Den ene er ikke avhørbar, og det har tatt tid å avhøre et sentralt vitne, sier politiadvokat Midling.

– Veldig alvorlig

Etter møtet med Arbeidstilsynet i dag skal politiadvokaten lage en innstilling til Statsadvokaten om hva som bør bli utfallet av brannen.

– Uansett må denne saken til Statsadvokaten. Dette er ei veldig alvorlig ulykke med en død og to alvorlig skadde, sier Midling.

Midling opplyser at saken kan ende med enten henleggelse, forelegg eller tiltale.

– Slike saker rettes mot både dem som har den daglige ledelsen og selve foretaket, forklarer Midling.

Politiadvokaten sier at politiet tror de vet hva som har skjedd.

– Hvorfor det tok fyr, vet vi ikke helt sikkert. Vi konstaterer at det har tatt fyr, sier Midling.

Hadde inspeksjon

Før brannen hadde Gauldal brann og redning vært på inspeksjon, og kom ikke med kritikk.

– Dette vil være ett av momentene i ei innstilling når det gjelder hva som er kritikkverdig og eventuelt straffenivå, sier Midling.

Brannen var altså i slutten av mai i fjor, og Midling mener det er bedre å bruke tid på saken enn å haste. Etter at innstillinga er sendt til Statsadvokaten, vil det gå noen dager før det blir klart om hva Statsadvokaten gjør, opplyser Midling.