Enda flere er blitt testet i Melhus for koronaviruset