Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum starter dagen med seminar i Stjørdal om Folkefjøset, framtidas norske familielandbruk, og samme ettermiddag besøker statsåden Eirik Engan i Melhus.

Engan er en av pilotene i prosjekt Folkefjøset, som går ut på at investeringer i husdyrbygninger kan gjøres ved å bygge på eksisterende fjøs, og med enklere midler. Smartere, enklere, billigere er mottoet for folkefjøset.

Etterpå blir det folkemøte Meldal samfunnshus. Tema er ”Landbruksmeldinga – praktiske konsekvenser for bonden”. Blant innlederne er leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rossmo fra Skaun, og leder i Sør-Trøndelag KrF, Hallgeir Solberg, Melhus.

Erik bygde folkefjøset

Folkefjøset, en illusjon?