Har ventet i mange år, ønsker å bygge 17 leiligheter

foto