Omfattende råteskader i kirketaket - fryktet «katastrofale konsekvenser»