Inger Holthe spredte glede og engasjement hos alle. Foto: privat

Inger Holthe var medlem i NFU (Norsk forbund for mennesker med utviklingshemming). Hun var aktiv i lokallaget og var med i styret som 1. vara i flere år. Hun likte å være med på lokallagssamlinger og spesielt populært var det når årsmøtene medførte ei hotellhelg. Inger var lett å be om hjelp, hun sa alltid JA, hun ville gjerne bidra når det skulle arrangeres førjulsfester, med både loddsalg og premieutdeling, hun likte å føle seg nyttig. Men best var det når hun opptrådte med sang fra scenen – da var hun i sitt ess!

Inger var en aktiv person og likte å være selvstendig – og helst bestemme selv i eget liv. Hun kjørte slalåm i oppveksten, senere drev hun både med svømming, håndball (Byåsen J-Multi), fotball (Kolstad) og spilte trombone i Dalgård skoles musikkorps (Trønder Brazz).

Hun mistet støttekontakttilbudet sitt i kommunen, noe hun var svært lei seg for, hun følte det begrenset henne og mulighetene for delta i det som var viktig for henne i hverdagen.

Lokallaget bisto henne med ny søknad og hun fikk igjen innvilget støttekontakttimer! Da kunne hun delta som fast medlem av Trondheimskoret, noe som var svært viktig for henne. Ikke noe kunne komme i veien for korøvingene.

Med hennes entusiasme og iver, spredte hun glede og engasjement hos alle – hun var en viktig korist i Trondheimskoret!

Før hun begynte i Trondheimskoret, var hun i mange år med i koret Sangglede  på Melhus, et aktivt kor med mange opptredener og reiser.

NFU ønsker å skape et samfunn for alle, det betyr at enhver skal få mulighet til å leve det livet en selv ønsker – et liv og hverdag fylt med aktiviteter som gir mening og livsglede for hvert enkelt menneske.

Det sies at en kan måle et samfunns vellykkethet ut ifra måten de ivaretar og legger til rette for de med størst behov fra fellesskapet.

Inger hadde meningers mot og hun var ikke redd for å si ifra på møtene og ellers. Inger var engasjert og hun engasjerte, tok ansvar og ordna opp for mange.

Hun var veldig ‘High Tech’, det nyeste i mobil og klokke, og hun kvia seg ikke for å delta på teams møter, når vi måtte ha digitalt årsmøte under koronaen.

Hun ble tatt ut til å delta i et prosjekt som ble gjennomført seks steder i landet, knytta til hvert sitt universitet, kalt ‘Medforskerprosjektet’;

Målet med prosjektet var å kunne delta aktivt i forskning eller utviklingsarbeid som omhandlet eget liv. Dette skulle bidra til å fremme selvbestemmelse, samfunnsdeltakelse og frembringe ny og annen kunnskap. Gjennom å være aktiv og reell deltakende kan man fremme sine rettigheter ut fra egne premisser. Innflytelsesretten ble styrka gjennom prosjektet.

Sorgen er kjærlighetens pris – og vi er mange som kjenner sorg – og minst like mange vil kjenne på savnet etter Inger, hun hadde et stort nettverk og kjente mange, levde et rikt og aktivt liv, hvor familien var veldig nær og kjær. Det vil kjennes vondt og merkes godt; latteren, meningene, engasjementet, aktivitetene og sangen har stilnet.

I takknemlighet for det hun har vært, for så mange.

NFU Melhus og Skaun lokallag

Hege Skaget, leder

Gørild Skancke, nestleder