Droppet Operasjon Dagsverk – startet egen innsamling

foto