Leder an i kampen om gigantfabrikk: – Vårt område er ferdig regulert, byggeklart og legger ikke beslag på dyrka mark eller myr