Har fått sju pålegg fra Arbeidstilsynet: – De ansatte har blitt utsatt for vold og trusler

foto