De to smittede har ukjent smittevei - kan ikke utelukke mer smitte