Uvisst hva som skjer med fabrikken og ansatte på Støren