- Det er av åpenbare grunner svært uheldig dersom to av tre politistasjoner blir lagt til Trondheim kommune, uttaler seks ordførere.

Er imot

I dag fredag har seks ordførere kommet med en samlet uttalelse om tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt. Ordførerne i Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er klar på at de ikke vil at politistasjon sør skal legges til Heimdal slik politimester Nils Kristian Moe foreslår.

Les også: Kan miste lensmannskontorene

- Vi frykter at en lokalisering på Heimdal vil trekke ressursene mer til Trondheim sentrum, og at kommunene lenger sør dermed vil få et svekket nærpoliti. Dette er i strid med intensjonen bak reformen, og vi forutsetter derfor at vårt innspill blir tatt til følge, heter det i uttalelsen.

Les også: Farlig lange avstander

Ordførerne uttaler ikke hvor de mener politistasjon sør bør legges, bortsett fra å si at den bør legges til en av de seks kommunene som inngår i tjenesteenhet Gauldal.

Langt imellom

Ifølge forslaget fra politimesteren, skal lensmannskontorene i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Rennebu legges ned. Røros og Oppdal vil få et tjenestested hver. Forslaget fra politimesteren innebærer at Trondheim får to politistasjoner, og så blir det mange mil mellom Trondheim og neste tjenestested. Allerede i dag foregår det utrykning fra Trondheim til ulykkessteder sør for byen, og det har vært flere tilfeller der politifolk har kjørt med blålys helt til Røros.

Les også: Om å lokalisering

- Målet om 45 minutters responstid for 90 prosent av befolkningen blir ivaretatt med god margin selv om Politistasjon sør legges utenfor Heimdal, skriver ordførerne.