Brøytebilen var ute for å ta seg av det glatte føret