Dette mener melhuspolitikere om vindkraft i egen kommune