Skal søke støtte til utbygging av bredbånd i Midtre Gauldal