Den svenske investoren Scandinavian Biogas, med hovedkontor i Stockholm, går inn som ny majoritetseier i Biokraft AS. Trønderenergi blir nest største eier med vel 43 prosent, etter en emisjon i Biokraft AS. Selskapet har en fabrikkunder bygging på Skogn, der det skal produseres flytende biogass.

Les også: Ekstremværet ga strømstans i Melhus

– Ledende rolle

– Trønderenergi er etter flere år som lead investor, svært fornøyd med å gjennomføre en felles investering i biogassproduksjon på Skogn med en sterk industriell partner som Scandinavian Biogas. Et slikt industrielt partnerskap vil gjøre oss i stand til å ta en ledende rolle i biogassproduksjon i Norge, og bidra til at vi går mot et bedre og mer bærekraftig samfunn. Det første produksjonsanlegget vil resultere i en CO2-reduksjon tilsvarende i størrelsesorden 25 000 biler, som sier noe om de fordelene av det vi nå etablerer, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi i en pressemelding.

Stor investering

Investeringen på Skogn omhandler cirka 400 millioner kroner, og vil få en årlig produksjon på 250 GWh ferdig utbygd sensommer 2017, inklusive senere kapasitetsutvidelse. Fabrikken oppføres svært nær Norske Skogs papirfabrikk, og vil få sitt råstoff fra avfall fra nettopp papirfabrikken i tillegg til fiskeavfall.