Om nødetatene tar i bruk droner, kan det gjøre redningsarbeidet mer oversiktlig og raskere, mener kommende byggingeniører ved NTNU.

– Droner kan slukke brann, gi oversikt på et ulykkessted og frakte medisiner og hjertestartere, sier tredjeårsstudent Aleksander Bredesen ved NTNU.

Torsdag presenterer studenter ved NTNU resultatet av prosjektoppgaver. Gruppa Bredesen er leder for, jobber med bacheloroppgaver og fikk i oppgave å se på om droner kan ta over arbeidet til Gauldal brann og redning. Bredesen forteller at droner neppe kan erstatte, men heller være et supplement.

Ulike oppgaver

– Kameradroner kan for eksempel brukes av politiet for å få oversikt, mens det finnes droner som kan navigere i røyk og flammer. Det er mulig å ha kart for dronene slik at de ikke krasjer i fjell. Ett annet forslag fra oss er at droner kan frakte medisiner og blod fra St. Olavs hospital, og vi har også sett på om droner kan frakte hjertestartere i tettsteder på en rask måte fram til dem som trenger dette, sier Bredesen.

Studentene ble raskt klar over at Gauldalen har noen utfordringer når det gjelder terrenget.

– I dalen er det en langstrakt elv, og midt i området ligger fjelltoppen Forollhogna. Gauldalen er vidstrakt. Fordelen med drone er at den kan fly fort, sier Bredesen.

Sikkerheten

Sikkerhet og kostnader er også momenter studentene har vurdert, og Bredesen peker på at det finnes fallskjermer for droner. Å bli truffet av en drone på 1,3 kilo kan være farlig, og en fallskjerm på 250 gram kan bremse farten kraftig, forklarer Bredesen. Droner kan ikke flys over folkemengder. Prisen kan bli en utfordring for nødetatene, og i tillegg trengs det tillatelse fra Luftfartstilsynet.

– Droner koster skjorta, og det vil nok koste 200.000 kroner for en drone som kan frakte en hjertestarter, sier Bredesen.

Les også: Reagerte på bruken av drone på Åpen gård

Brannvesenet

Brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning synes ideen om droner i redningsarbeidet er interessant, og han forteller at droner er blitt vurdert brukt av brannvesenet i Trondheim.

– Vi har ikke kommet dit at vi bruker droner, og innkjøp av droner er en stor investering for oss. På sikt ser jeg for meg at det sentralt kan finnes droner. Lyng- og skogbranner er et klassisk felt der en drone kan komme til nytte, sier Karlsen.

Når det gjelder frakt av hjertestartere, mener Karlsen at en også må ha i bakhodet at det trengs medisinsk oppfølging av den som får hjelp av hjertestarter og at en drone ikke kan erstatte det.

Studentene har reist spørsmålet om responstida til Gauldal brann og redning er oppfylt i et så vidstrakt område som brannvesenet dekker, og brannsjefen sier at responstida for brann er oppfylt.

– Det finnes ikke responstid for hjertestartere, og det er kanskje der en kan vinne tid, sier Karlsen.

Trafikk og tre

Under studentenes presentasjon i faget ingeniørfaglig systemtenkning på torsdag, vil det blant annet bli lagt fram forslag til hvordan Torgård kan utvikles når det skal bygges trafikknutepunkt med godsterminal, byggemetoden «Slepplaft» i et boligprosjekt Gauldal bygg har i Singsås, CO2-avtrykket til Støren treindustri og bygging i bratte skråninger med utgangspunkt i Norgeshus-konseptet Moment.