Lyden kom fra ovnen, men ble seinere lokalisert til murpipa.

Ornitolog Kjetil Solbakken fra Leinstrand ble tilkalt og var ganske straks på stedet.