Trondheim Bil-Demontering har fått forelegg på en million kroner etter dødsbrannen ved Trondheim Bil-Demontering på Øysand i mai i fjor. I tillegg er daglig leder Belinda Skibnes Ramberg tiltalt.

Daglig leder Skibnes Ramberg (født 1973) er tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsloven og arbeidsmiljøloven. Tiltalen og forelegget er utstedt av Trøndelag statsadvokatembeter.

Ståltankene

Ifølge tiltalen skal daglig leder ha benyttet arbeidstakere som ikke var faglærte da reolen skulle monteres. I reolen stod ni tanker hvorav tre inneholdt bensin. Ståltankene hadde et volum på 1200 liter. Ifølge tiltalen var ikke reolen skikkelig festet og boltet fast i gulv og vegg, og sveisen hadde ikke tilstrekkelig styrke til å motstå vekten av tanken i fylt tilstand.

Les også: Sterk kritikk fra Arbeidstilsynet

Store skader

Den eksplosjonsartede brannen førte til at en ansatt døde av skadene han pådro seg og to ble sterkt skadd. Andre ansatte ble lettere skadd. Anlegget ble påført store skader. Den ene av dem som overlevde, er så skadd at politiet ikke har fått avhørt ham.

Etter brannen fortalte daglig leder Skibnes Ramberg til Trønderbladet om den dramatiske brannen, og hun kalte den tragisk.

Les også: - Helt uvirkelig, tragisk sa Belinda Skibnes Ramberg etter brannen

26. mai brakk ifølge tiltalen stålbjelken i sveiseskjøten som understøttet en av bensintankene, slik at tanken falt ned. Fallet førte til at en forbindelsesslange med de øvrige bensintankene ble revet av slik at det oppstod en større lekkasje av bensin. Ifølge tiltalen detonerte bensindampen mens arbeidstakere var inne i hallen.

Bensinlekkasje

Daglig leder er også tiltalt for ikke å ha sørget for at arbeidstakere evakuerte tankrommet og arbeidsplassen da det oppstod bensinlekkasje. I stedet gikk arbeidstakere ifølge tiltalen inn i tankrommet og forsøkte å stanse bensinlekkasjen. Det ble også kjørt inn en elektrisk truck i tankrommet ifølge tiltalen.

Videre mener påtalemyndigheten at bedriften ikke sørget for at ansatte var gitt opplæring i forsvarlig håndtering av farlige kjemikalier, og de var ikke utstyrt med arbeidsklær som var sikret av flammehemmende- og antistatisk materiale.

Dersom bedriften ikke godtar bota på en million kroner, vil den øke til 1,2 millioner kroner når saken behandles i retten heter det i forelegget.

Les også: Brannsjefen mener det er uheldig at de ikke oppdaget noe

Ifølge Lovdata straffes brudd på lov om brann og eksplosjonsvern med bot eller fengsel fra tre måneder til to år alt etter hvor alvorlig overtredelsen er.

Les også: Politiet konstaterer at det tok fyr

I dag ble pårørende og etterlatte orientert av politiet om etterforskninga og påtalebeslutninga.

Les også: Hva daglig leder sa i fjor høst

Tiltalen og forelegget som er utstedt av ble forkynt på onsdag, og retter seg mot den som var daglig leder da bilopphuggeriet på Øysand brant i fjor. Belinda Skibnes Ramberg var daglig leder mens Asta Sofie Skibnes er oppført som styreleder. De to er eiere av Trondheim Bil-Demontering. Tiltalen og forelegget er underskrevet av statsadvokat Per Morten Schjetne.

Gjenåpnet

Trondheim Bil-Demontering har gjenåpnet etter brannen, og tar imot biler til vraking. Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg har tidligere sagt til Trønderbladet at anlegget skal gjenoppbygges.

Trønderbladet har forsøkt å få tak i Skibnes Ramberg for en kommentar, og hun har takket nei pr. sms til å gi en kommentar. Det har ikke lyktes Trønderbladet å komme i kontakt med hennes advokat.

Belinda Skibnes Ramberg. Foto: Gunn Heidi Nakrem