Mange personer har observert ulven på Lundamo i dag. Den har oppholdt seg ved E6, krysset hager og leika seg i en potetåker. Flere har fått bilder og video av ulven.

- Jeg så den sjøl ved E6 i dag tidlig, forteller Arnfinn Tanem.

Han regner med det er en ung hannulv som er utstøtt fra flokken. Slike ulver på vandring kan bli ganske fryktløse, mener Tanem.

Han beskriver ulven som bemerkelsesverdig lite sky.

Siri Stav og Finn Roger Buan så ulven på en kornåker ved gården Horgøien på Lundamo. Da sprang den nordover, mellom Gaula og jernbanen.

Les Trønderbladet: Ulv i potetåkeren