Falkangersjefen mistet en god kollega: – Vi tenker på henne hver dag