Mannen ble lagt i bakken på festival. Da ble han krakilsk, og det fikk politiet svi for