Politikerne gjorde om på tidligere vedtak, vil likevel ikke overta privat vei